Kamer te huur aan de Weteringschans 126

voor zelfstandig advocaat

€ 1.200,- per maand excl. servicekosten en BTW

  • mooie lichte kamer met hoog plafond en uitzicht op de binnentuin
  • in het pand zijn 7 advocaten gevestigd
  • internet / Wi-Fi bij prijs in begrepen
  • gebruik van representatieve ontvangstkamer in overleg
  • gebruik van scan/kopieerapparaat in overleg
  • niet voor advocaat-stagiairs
  • Eventueel mogelijkheid om aan te sluiten bij Struycken advocaten

020-7792320

info@struyckenadvocaten.nl

Vrijspraak voor mishandeling cliënt.

Cliënt is door het hof Amsterdam op 8 september 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:1740) vrijgesproken ten aanzien van de aan hem ten laste gelegde mishandeling. Tijdens deze procedure ging het om de reikwijdte van de juridische betekenis van ‘’mishandeling’’. De politierechter in eerste aanleg was met de officier van justitie van oordeel dat het spugen in iemands gezicht mishandeling opleverde omdat sprake was geweest van ‘’een zeer onaangename fysieke ervaring’’.  Volgens de Hoge Raad levert niet alleen het opzettelijk veroorzaken van pijn en letsel mishandeling op, ook ‘’het bij een ander teweeg brengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam, een en ander zonder dat hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat’’ kan in bepaalde gevallen worden gekwalificeerd als mishandeling. De zaak tegen cliënt  kreeg onder andere aandacht van het Parool (https://www.parool.nl/amsterdam/taakstraf-voor-bespugen-buschauffeur~a4469246/) en is gepubliceerd op rechtspraak.nl (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:1740)

Tegen de uitspraak van de politierechter is hoger beroep ingesteld door de verdediging  (mr. F. Bogaerts). Vrijdag 8 september 2017 is uitspraak gedaan door het hof; (ECLI:GHAMS2017:4109) ondanks het requisitoir van de advocaat-generaal dat strekte tot een veroordeling ter zake mishandeling heeft het hof bepaald dat het spugen in het gezicht niet als mishandeling maar als belediging moet worden gekwalificeerd en hierbij het verweer van de verdediging gehonoreerd. Ook deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:4109) Daarnaast heeft het Advocatenblad (jaargang 97, 2017, 10) melding gemaakt van deze uitspraak  in de kroniek materieel strafrecht op p. 101.

Het bespugen kan niet op één lijn worden gesteld met bijvoorbeeld het opzettelijk toedienen van roet of het duwen van iemand in een ijskoud kanaal. Deze laatste twee voorbeelden leverden wel een veroordeling voor mishandeling op omdat in die gevallen wel sprake was van een zeer onaangename fysieke ervaring die een zelfstandige reactie van het lichaam bewerkstelligde. De politierechter is aldus door het hof teruggefloten. Dit is een belangrijk arrest; het is een signaal dat de strafrechtelijke deur niet te wijd open moet worden gezet.  Het vonnis van de politierechter is dan ook vernietigd.

Nut instellen verzet tegen strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking gekregen? Neem contact met ons kantoor op! Dan kunt u hiertegen met hulp van één van onze strafrechtspecialisten verzet instellen. Dit moet binnen veertien dagen nadat de strafbeschikking aan u is uitgereikt.

Bij de beoordeling van de strafbeschikking wordt alleen gekeken naar het strafdossier en niet naar uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u echter in verzet gaat wordt de zaak opnieuw beoordeeld. Dit kan betekenen dat de strafbeschikking wordt gewijzigd of zelfs wordt ingetrokken. Het instellen van verzet kan dus een straf en een strafblad voorkomen. Ook kunt u worden opgeroepen voor een zitting bij de politierechter. De politierechter zal dan in plaats van het OM uw zaak beoordelen.

Wanneer u niet in verzet gaat wordt u automatisch schuldig verklaard. Dit kan in de toekomst voor nadelige gevolgen zorgen. Zo kan het zijn dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) meer kunt krijgen. Dit betekent dat het altijd nuttig is om in verzet te gaan. Wij kunnen u hiermee helpen en een verzetschrift opstellen met de juiste motivering