Huib s

Contact:


Huib Struycken neemt geen nieuwe zaken meer aan.

Vanaf mijn vroegste jeugd in Den Haag herinner ik mij niet tegen onrecht te kunnen. Een andere drijfveer was de liefde voor de natuur. In mijn studie zocht ik een richting met betekenis voor de bescherming van rechten van de mens en onze leefomgeving. In 1968 begon ik mijn studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam Ik behoorde tot de eerste studenten van het interfacultaire vak "milieukunde."

In Amsterdam kwam ik terecht in het klimaat van het staartje van de Provobeweging, de studentenprotesten, protesten tegen de Vietnamoorlog, tegen kernwapens en het Nieuwmarktverzet tegen de metro, de anti-apartheid beweging en de vrouwenbeweging. Het was een tijd van twijfels aan de gevestigde orde. Een en ander ging gepaard met liberalisering van de samenleving. Er was ruimte voor discussie.

Advocate en docente mr. Jannie van Vloten en mijn patroon mr.Leistikow hebben mijn benadering van rechtsproblemen gevormd. Degelijkheid  en structuur,  terugkeren naar rechtsbeginselen en de wet en altijd blijven zoeken naar het morele gelijk. Advocatenkantoor Kraal & Struycken op de Brouwersgracht te Amsterdam heeft vervolgens mijn bestaan als advocaat een bepalende basis gegeven.

In 2014 bevindt de rechtsbescherming van de burger zich in zwaar weer. Toegang tot een onafhankelijke en eerlijke rechter wordt steeds verder afgeknepen. In de rechtspraak wegen andere overwegingen zwaarder dan een behoorlijke belangenafweging: recht krijgen is begunstiging geworden.

De overheid wordt daarbij bepalender en dringt steeds verder door in het privéleven. Rechterlijke toetsing van, en controle op inbreuken in de persoonlijke levenssfeer vinden nauwelijks plaats.

Een rechtstaat kan niet overleven zonder een betrouwbare rechterlijke macht, noch zonder een betrouwbare en aan de vrijheid en het welzijn van alle burgers dienstbare overheid. De taak en uitdaging van mij als advocaat is op de bres te staan voor die betrouwbaarheid en de vrijheid.