020 7792320

Advocaat sinds 2012. Tot september 2021 werkzaam geweest in de maatschap Wormhoudt Berg Advocaten. Sinds 1 september 2021 werkzaam in de maatschap Struycken Advocaten.

Specialisaties:

- medische fouten

- verkeersongevallen

- werkgeversaansprakelijkheid

- second opinion in lopende zaken

- letsel- en slachtoffers in het strafproces en beklag niet vervolgen van strafbare feiten

- algemeen contracten- en verbintenissenrecht

- bestuursrecht

Letselschade:

De schade die u heeft opgelopen door het letsel, kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld het ziekenhuis, de werkgever, de bestuurder van de auto of de eigenaar van het dier zijn. Veel schade komt voor vergoeding in aanmerking. Het kan gaan om materiƫle en immateriƫle schadevergoeding. Denk aan kosten voor het ziekenhuis, verlies van loon, studiekosten en kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. U heeft mogelijk ook recht op smartengeld. Alle kosten worden meegenomen in de schadevergoeding.

Als u een advocaat inschakelt, komen ook die kosten voor vergoeding in aanmerking of de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt de vergoeding.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u ook een second opinion over uw zaak aanvragen, bijvoorbeeld omdat u graag een onafhankelijk oordeel over het regelingsvoorstel wilt hebben, of omdat u de deskundigheid van uw belangenbehartiger of wederpartij in uw zaak in twijfel trekt.

 

Specialisaties: