Werkgever en werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. [Artikel 611, Boek 7, Burgerlijk Wetboek]

Mijn betrokkenheid bij het arbeidsrecht is gegrond op de overtuiging dat werkgever en werknemer op een fatsoenlijke manier met elkaar moeten omgaan. Die afspraak zal ik te vuur en te zwaard voor mijn cliënten verdedigen.

Professionaliteit en ervaring

Arbeidsrecht, ambtenarenrecht en sociale zekerheid vormen een rode draad in mijn leven. Ik begon mijn loopbaan als arbeidsvoorwaardenjurist bij een vakbond, optredend namens werknemers en zat sindsdien ook regelmatig aan de andere kant van de tafel. Ik heb de nodige vlieguren achter de rug als manager en als medewerker en weet hoe de hazen lopen in organisaties. Die kennis en ervaring gebruik ik om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en neem ik mee in de rechtszaal.

Als het te maken heeft met werk, dan kunt u bij mij terecht.

Mijn inzet is altijd gericht op de best denkbare oplossing voor mijn cliënt. Met onderhandelen weet ik vaak op korte termijn uitstekende resultaten te bereiken gericht op een duurzame, rechtvaardige oplossing. Dat resultaat wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lukt dat niet dan rest nog de gang naar de rechter. Ik behandel enkel arbeid-gerelateerde zaken, zoals vragen over ontslag, arbeidsvoorwaarden, ziekte, werkloosheid.

Aanpak en werkwijze

In het intake gesprek verken ik samen met u de aard van uw juridische vragen en maak ik een eerste inschatting van uw rechtspositie. Vervolgens wordt het beoogd resultaat geformuleerd, de strategie om daar te komen, de taakverdeling en planning, en het kosten/baten plaatje. U ontvangt vervolgens een beknopte opdrachtovereenkomst ter bevestiging van de gemaakte afspraken. Ik houd u nauwgezet op de hoogte van de stappen en vorderingen en verwacht van u dat u mij informeert over datgene wat relevant is voor uw zaak.

 

Specialisaties: