020 7920199

Professionaliteit en ervaring

Arbeidsrecht, ambtenarenrecht, zekerheid, huurrecht, verbintenissenrecht. Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Mijn inzet is altijd gericht op de best denkbare oplossing voor mijn cliënt. Met onderhandelen weet ik vaak op korte termijn uitstekende resultaten te bereiken gericht op een duurzame, rechtvaardige oplossing. Dat resultaat wordt dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lukt dat niet dan rest nog de gang naar de rechter. Ik behandel arbeid-gerelateerde zaken, algemeen verbintenissenrecht, en treedt veel op in huurrechtkwesties .

Aanpak en werkwijze

In het intake gesprek verken ik samen met u de aard van uw juridische vragen en maak ik een eerste inschatting van uw rechtspositie. Vervolgens wordt het beoogd resultaat geformuleerd, de strategie om daar te komen, de taakverdeling en planning, en het kosten/baten plaatje. U ontvangt vervolgens een beknopte opdrachtovereenkomst ter bevestiging van de gemaakte afspraken. Ik houd u nauwgezet op de hoogte van de stappen en vorderingen en verwacht van u dat u mij informeert over datgene wat relevant is voor uw zaak.

 

 

Specialisaties: