Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van verschillende onderwerpen die in het vreemdelingenrecht aan bod komen. Het kan zijn dat uw onderwerp hier niet tussen staat. Ook dan kunnen we u bijstaan. Neemt u in dat geval contact op; dan lichten we toe wat we voor u kunnen betekenen.

Visum kort verblijf

Een visum is een officiële toestemming om een land in te reizen en in dat land te verblijven. In tegenstelling tot een paspoort wordt een visum over het algemeen niet afgegeven door het thuisland van de reiziger maar door het land waar hij / zij wil inreizen. Wie voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet, indien hij / zij uit een bepaald land komt een visum of een machtiging voor voorlopig verblijf hebben. De visumaanvraag kan afgewezen worden, voor juridisch advies hierover kunt u contact opnemen.

Asielprocedure

Hierbij wordt een aanvraag tot asiel in Nederland ingediend.  Wilt u de procedure starten en/of heeft u vragen over wanneer u  in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel en op welke gronden deze wordt geweigerd, neemt u dan contact op.

Opvolgende asielaanvraag (Hasa)

Bent u uitgeprocedeerd maar heeft u nieuwe documenten en om omstandigheden aan te voeren die uw asielaanvraag kunnen onderbouwen, of is er sprake van een veranderend beleid voor het land en/of plaats waar u vandaan komt, dan kunt u voor informatie hierover contact opnemen.

Procedure vreemdelingen bewaring (detentie van illegale vreemdelingen)

Onder bepaalde voorwaarden mogen illegale of uitgeprocedeerde vreemdelingen worden vastgehouden om hen uit Nederland te verwijderen. Wij kunnen u bijstaan in hieraan gerelateerde procedures. Daarbij kunnen wij u bijstaan om opheffing te verkrijgen van een inreisverbod of een ongewenstverklaring, en in procedures inzake een terugkeerbesluit.

Wet arbeid vreemdelingen procedure

Als een vreemdeling in Nederland in loondienst wil werken, moet zijn werkgever een tewerkstellingsvergunning hebben. Wij zijn bekend met de regelingen en kunnen u bijstaan in procedures.

Regulier Vreemdelingenrecht

Wij kunnen u bijstaan in het aanvechten van een afwijzende beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst inzake gezinshereniging, EU-onderdaan, of bijvoorbeeld studie, medische behandeling, kennismigratie v.

Naturalisatie

Bij naturalisatie kan aan u de Nederlandse nationaliteit worden verleend indien u daarvoor een naturalisatieverzoek hebt ingediend en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarbij is het belangrijk dat u aan de vereisten voor naturalisatie voldoet. Indien u wilt dat uw minderjarig kind ook naturaliseert, dan dient u als ouder dit in uw naturalisatieverzoek wel uitdrukkelijk aan te geven.

Bezwaar en beroep bij de IND

Indien u in bovenstaande of ander kwesties een besluit van de IND heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden en dient tijdig bij de IND te zijn ingediend. Neemt u in dat geval tijdig contact met ons op. Wordt het bezwaar afgewezen, dan kunt u tegen die beslissing in de meeste gevallen in beroep.