Op 14 oktober 2014 werd in de Eerst Kamer de motie-Kox aangenomen. Daaruit een citaat:

“(..) constaterende, dat breed het gevoelen heerst dat de bezuinigingen op derechtsbijstand de toegang tot het recht en de rechter hebben aangetast, gelet op de brief van VSAN/VSAA van 7 oktober 2014 en de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten van 9 oktober 2014,

constaterende, dat verdere bezuinigingen als overwogen in de algemene maatregel van bestuur stelselvernieuwing rechtsbijstand I tot een verdere aantasting van de rechtsbijstand zullen leiden, verzoekt de regering om de in deze amvb overwogen bezuinigingsmaatregelen niet in te voeren voordat een beleidsdebat over de bezuinigingen op de rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter heeft plaatsgevonden (..)”

Naar aanleiding van deze motie heeft de Eerste Kamer besloten om op 24 november 2014 een expert meeting te houden: een bijeenkomst met deskundigen om geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter.

De hele motie en verdere informatie vindt u hier:

http://www.eerstekamer.nl/motie/motie_kox_sp_c_s_over_een_2