020-7920193

Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in 2009 de titel Master Gezondheidsrecht behaald. Op 18 augustus 2009 ben ik beëdigd als advocaat en sindsdien ben ik werkzaam als zodanig bij Struycken advocaten. Ik ben opgeleid door mr. Huib Struycken en heb veel geleerd van zijn mateloze inzet voor principiële kwesties.

In mijn praktijk houd ik me met name bezig met het letselschaderecht en strafrecht. Ook het beoordelen van aansprakelijkheidskwesties behoort tot mijn dagelijkse bezigheden. In juni 2017 heb ik het examen van de specialisatieopleiding Personenschade bij de Grotius academie met goed gevolg afgelegd. Gedurende de opleiding heb ik mij verder gespecialiseerd in het verhalen van schade als gevolg van o.a. verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten.

Het geeft mij veel voldoening om mensen bij te staan die ons het hardst nodig hebben. Nu de regeldichtheid in onze maatschappij alsmaar toeneemt, wordt de informatieongelijkheid tussen personen enerzijds en de overheid en bedrijven anderzijds steeds groter. Die ongelijkheid opheffen is een van mijn drijfveren.

Mr. Jory Sneller heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden letselschade en strafrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties: