020 7792320

Sinds 2017 ben ik verbonden aan Struycken advocaten met als specialisaties straf- en betuursrecht. Dankzij mijn jarenlange ervaring bij het Gerechtshof Amsterdam (sector strafrecht) kan ik mijn kennis inzetten om u bijstand te verlenen in alle strafzaken.

Hierbij kunt u onder andere denken aan vermogensdelicten, drugs gerelateerde zaken, invordering rijbewijs, fraude en ontnemingszaken.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in bestuursrechtelijke zaken. Hierbij kunt u denken aan geschillen met overheidsinstanties, zoals SVB en UWV en gemeentes. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid, kunt u bezwaar maken en vervolgens eventueel in beroep gaan. Het is raadzaam dat u zich laat bijstaan door een advocaat, omdat u als burger steeds vaker te maken krijgt met complexe wet- en regelgeving.

Ik verleen rechtsbijstand op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

U kunt via de website van de Raad voor rechtstand controleren of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van uw eigen bijdrage is (www.rvr.org).

Ik heb mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven op het gebied van strafrecht en bestuursrecht. Deze registratie verplicht mij als advocaat om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten per geregistreerd rechtsgebied te behalen.

Specialisaties: