Telefoonnummers: 06-51375107 / 020-7920194

Ik studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben van vanaf 2008 werkzaam in de juridische sector en sinds 2011 als advocate. Ik ben gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en asielrecht. Met een bijzondere focus op cliënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Gezien het feit dat ik het Arabisch vloeiend spreekt, is het voor mij mogelijk om met een groot deel van mijn cliënten in hun moedertaal te communiceren. De praktijk heeft uitgewezen dat cliënten hier bijzonder veel waarde aan hechten.

Het voeren van een praktijk binnen een kantoor met meerdere specialisaties maakt mogelijk dat cliënten een brede juridische dienstverlening kan worden aangeboden.

Voor Arabisch zie: https://www.maryissa.com/ar/

- Vreemdelingenrecht

- Asiel- en vluchtelingenrecht

Lidmaatschappen:

  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Vereniging Asieladvocaten en Juristen (VAJN)

 

Specialisaties: