Belastingrecht 

De Belastingdienst legt vele beschikkingen op, zowel spontaan als op verzoek. Het formele belastingrecht gaat over de manier waarop deze worden opgelegd, en over de rechten en plichten van u maar ook de Belastingdienst.

Enige voorbeelden 

Alles wat te maken heeft met de onderneming, het inkomen, de erfenis, de btw of de loonverwerking heeft fiscale gevolgen. Hierin heeft Struycken advocaten ruime ervaring, zowel op het gebied van civiel-, als belastingrecht. Ook als u een fiscale boete heeft gekregen zou met alle feiten en omstandigheden rekening gehouden dienen te worden door de Belastingdienst. Dit kan voor u nagekeken of hieraan is voldaan. Struycken Advocaten zet haar jarenlange ervaring in en combineert deze deskundigheid met de strategie om een integrale oplossing voor uw zaak te bereiken.

U kunt veelal bezwaar maken tegen een beslissing waar u het niet mee eens bent. Hierop ontvangt u vaak een ‘beslissing op bezwaar,’ waartegen u in beroep, en daarna in hoger beroep kunt tegen opkomen. Wij hebben daarmee ervaring tot aan de hoogste Instantie. Wij kunnen u bijstaan in de procedure en daarbij van advies voorzien. Neem contact op met een van onze specialisten.

Specialisatie van: