Als huurder van een woning heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u de huur op tijd betalen en het gehuurde als een goed huurder gebruiken. Daar staat tegenover dat u recht hebt op ongestoord huurgenot en huurbescherming.


Huurbescherming en ontruiming

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Ook als u een huurcontract voor bepaalde tijd ten aanzien van een woning heeft, kan de verhuurder de huur tegen het einde van die periode niet altijd opzeggen. De verhuurder heeft een wettelijke reden nodig om op te zeggen en u moet daar als huurder mee akkoord gaan. Doet u dat niet, dan zal de verhuurder de rechter moeten vragen het huurcontract te ontbinden. Zonder vonnis van de rechtbank mag de verhuurder niet overgaan tot ontruiming van uw woning, maar als u niet naar de zitting op de rechtbank gaat, bestaat de kans dat de rechter u bij verstek veroordeelt tot ontruiming en daarbij uw huurovereenkomst ontbindt. Heeft u een dagvaarding ontvangen om op de rechtbank te verschijnen voor een ontbinding of ontruiming, neem dan snel contact op met ons kantoor.


Huurgenot

Als huurder heeft u recht op rustig huurgenot.  Dat betekent dat u ongestoord zou moeten kunnen genieten van het gehuurde. Ongestoord in die zin dat er geen gebrek in of aan het gehuurde is dat uw genot beperkt. Wanneer er wel een gebrek is, zoals een lekkage, of schimmelvorming door vocht van buitenaf, dan kunt u uw verhuurder vragen dit gebrek te verhelpen.

Als uw verhuurder niet reageert op uw verzoek om het gebrek te verhelpen, dan staan u een aantal middelen ter beschikking om de verhuurder te bewegen toch iets te doen. Hieronder staat dit toegelicht.


Huurcommissie

Als u een huurprijs onder de liberalisatiegrens heeft kunt zich wenden tot de Huurcommissie. De liberalisatiegrens vindt u op de website van de rijksoverheid Huurliberalisatiegrens

De huurcommissie kan uitspraak doen over een klacht van u wegens achterstallig onderhoud. Niet  elk gebrek aan uw woning voor rekening van de verhuurder komen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om binnen schilderwerk of het vervangen van sloten. De rijksoverheid heeft een handig overzicht gemaakt van wie voor welke onderhoudsklus verantwoordelijk is welke-kosten-zijn-voor-de-huurder. Staat uw specifieke probleem niet op deze lijst of twijfelt u, ga dan eens langs bij een inloopspreekuur van stichting !Woon bij u in de buurt.


Advocaat

Heeft de hulp van de Huurcommissie en/of stichting !Woon onvoldoende effect gehad of kunt u niet naar de Huurcommissie omdat u een huur heeft boven de liberalisatiegrens, neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij hebben ruime ervaring met het procederen in huurzaken en evenzoveel in het voorkomen van procedures.