Het sociale zekerheidsrecht betreft sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandig ondernemers met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Het sociaal voorzieningenrecht is voor iedereen die in Nederland woont of daarmee gelijk wordt gesteld en die vanwege bepaalde omstandigheden recht heeft op een financiƫle tegemoetkoming van de overheid. Het rechtsgebied omvat een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

U kunt bij ons terecht voor juridische problemen met betrekking tot een bijstandsuitkering (WWB), WW-uitkering en Ziektewet uitkering, kinderbijslag of studiefinanciering, voorzieningen voor (jong)gehandicapten (WIA), oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAW en IOW), WMO en AWBZ, nabestaandenpensioenen (ANW) of een oudedagsvoorziening (AOW).

De overheid kan vaststellen dat uw recht op de uitkering niet meer bestaat. Bijvoorbeeld bij verandering van uw inkomen, gezinssamenstelling (samenwonen) of het veranderen van de woonsituatie. Ook kan een maatregel worden opgelegd zoals het korten van uw uitkering indien niet wordt voldaan aan de sollicitatieplicht. In beide gevallen kunnen er goede juridische argumenten zijn om bezwaar te maken.

Wij kunnen u helpen met advies over de aanvraag, het instellen van bezwaar of beroep tegen een afwijzing of een intrekking van een uitkering of voorziening, of zelfs tegen het uitblijven van een beslissing. Verder verlenen we ondersteuning bij afwijzingen van aanvragen voor bijzondere bijstand aan mensen met een minimum inkomen die voor extra uitgaven komen te staan.