Spinoza_voorkant

Struycken Advocaten biedt een algemene rechtspraktijk voor de regio Amsterdam en omstreken. Dagelijks brengen onze advocaten hun uitgebreide vakkennis samen op ons kantoor aan de Weteringschans. U bent daar welkom voor advies en bijstand in tal van juridische kwesties. Onze clientèle bestaat uit particulieren, ondernemers en instellingen.

Een juridisch geschil is vaak niet beperkt tot één rechtsgebied. Wij zijn dat ook niet. Indien u specialistische bijstand behoeft op verschillende gebieden kunt u indien nodig door meerdere advocaten worden bijgestaan. U hoeft zich toch maar op één kantoor te vervoegen.

Struycken Advocaten is een kostenmaatschap met zelfstandig, voor eigen risico en rekening, opererende advocaten.

mr. D.G. Peters

020 7920197 Als sociaal advocaat heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in het strafrecht en familierecht met hun aanverwante rechtsgebieden. Ik richt mij op een brede aanpak van geschillen waarbij rekening wordt gehouden met alle gevolgen van de gemaakte keuzes in procedures. Lees verder

mr. J.J. Sneller

020 7920193 In ons sociaal georiënteerd kantoor heb ik me met name toegelegd op het letselschaderecht en het strafrecht. Ook sta ik cliënten bij die vragen hebben over diverse aansprakelijkheidskwesties of hulp nodig hebben bij de uitleg van contracten of juist het opstellen daarvan. Lees verder

mr. J. Wolfrat

020 7920192 Als advocaat houd ik mij bezig met zo’n beetje alles wat met wonen te maken heeft. Mijn specialisme is huurrecht woonruimte (waaronder ook het huurprijzenrecht), maar ik ben ook thuis in het huurrecht voor winkel- of overige bedrijfsruimte. Mijn cliënten zijn zowel huurders als verhuurders. Naast het huurrecht behandel ik ook zaken in… Lees verder

mr. B.C.F. Kramer

020 7920199 Specialisaties: – Sociale Zekerheid – Sociale Voorzieningen – Arbeidsrecht Sinds 2004 sta ik ingeschreven als advocaat. Ik ben begonnen bij het Bureau voor Rechtshulp. Daarna heb ik gewerkt bij Spuistraat 10 Advocaten en Wormhoudt Berg Advocaten. Sinds september 2021 ben ik werkzaam bij Struycken Advocaten. Ik heb mij met name gespecialiseerd in het… Lees verder

mr. E.R. Boer

020 7792320 Advocaat sinds 2012. Tot september 2021 werkzaam geweest in de maatschap Wormhoudt Berg Advocaten. Sinds 1 september 2021 werkzaam in de maatschap Struycken Advocaten. Specialisaties: – medische fouten – verkeersongevallen – werkgeversaansprakelijkheid – second opinion in lopende zaken – letsel- en slachtoffers in het strafproces en beklag niet vervolgen van strafbare feiten –… Lees verder

mr. M. Issa

Telefoonnummers: 06 51375107 en 020 7920194 Ik studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben van vanaf 2008 werkzaam in de juridische sector en sinds 2011 als advocate. Ik ben gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en asielrecht. Met een bijzondere focus op cliënten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Gezien het feit dat ik het… Lees verder

A. Sahin

020 7792320 Sinds 2017 ben ik verbonden aan Struycken advocaten met als specialisaties straf- en betuursrecht. Dankzij mijn jarenlange ervaring bij het Gerechtshof Amsterdam (sector strafrecht) kan ik mijn kennis inzetten om u bijstand te verlenen in alle strafzaken. Hierbij kunt u onder andere denken aan vermogensdelicten, drugs gerelateerde zaken, invordering rijbewijs, fraude en ontnemingszaken.… Lees verder

Praktijkgebieden

Strafrecht & Jeugdstrafrecht

Als verdachte kunt u voor de strafrechter worden gedaagd waarbij u te maken kunt krijgen met onder andere Lees verder

Personen, familie- en jeugdrecht

Wilt u scheiden, uw voornaam wijzigen of alimentatie ontvangen? Krijgt u te maken met een Lees verder

Sociale zekerheidsrecht

Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en Lees verder

Letselschade

Letselschade kan ontstaan door een medische fout, een (verkeers)ongeval, mogelijk werk gerelateerd, of letsel Lees verder

Huurrecht

Als huurder van een woning heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u de huur op tijd betalen Lees verder

Contractenrecht

Het contractenrecht (ook: overeenkomstenrecht of verbintenissenrecht) ziet op het stelsel van rechten en plichten Lees verder

Aansprakelijkheidsrecht

U wordt aansprakelijk gesteld, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand betaling van u wenst van geleden Lees verder

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. De meest voorkomende geschillen Lees verder

Bestuursrecht

De relatie die u met de overheid heeft, zowel met de staat (centrale) als de gemeentelijke (decentrale) overheid Lees verder