Overlijden Huib Struycken (1949-2022)

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van de naamgever van ons kantoor, Huib Struycken.
Wij herinneren hem als zeer toegewijde advocaat die zich met name in de laatste jaren voor zijn pensionering met veel passie inzette voor principiële zaken die niet zelden tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens door hem werden bepleit.
In 2016 werd Huib geïnterviewd door het Amsterdams Balie Bulletin wegens het behalen van de zogenoemde Robijnen Bef: https://www.baliebulletin.nl/de-robijnen-bef-3/ 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen.