"Laat de hele wereld toch erkennen, dat het op de bres staan voor de vrijheid en het op de bres staan voor de betrouwbaarheid voortvloeien uit eenzelfde gezindheid." - Hugo de Groot

Wij streven naar een eerlijke en betrouwbare samenleving. Vertrouwen en vertrouwd worden (fides) zijn essentiƫle onderdelen van de vrijheid van iedere burger. De verantwoordelijkheid voor deze waardes rust op ons allen, in het bijzonder op het bestuur en de rechterlijke macht.

Op de sokkel van het standbeeld van Spinoza in Amsterdam staat te lezen: “Het doel van de staat is de vrijheid.”

Werkwijze

Wanneer u nog niet weet met welke advocaat u contact wil hebben, overleggen wij met u en vervolgens met elkaar. Wij kunnen u dan een passend voorstel doen. Daartoe is het van belang al het een en ander over uw kwestie te weten. Meestal is een kort telefoongesprek voldoende, bij complexe situaties kan het echter goed werken als u al iets ‘op papier’ heeft staan. Wij kunnen u daarom vragen.

Onze praktijk

Ons kantoor vervult inmiddels ook een belangrijke buurtfunctie. Bewoners aarzelen niet om zonder afspraak langs te komen met situaties die nog die zelfde dag professionele aandacht behoeven. Wij zijn goed ingesteld op de dynamiek die dat met zich meebrengt en trots op onze temperamentvolle praktijk.