De relatie die u met de overheid heeft, zowel met de staat (centrale) als de gemeentelijke (decentrale) overheid, wordt in de meeste gevallen gereguleerd door het bestuursrecht. Het bestuursrecht bevat de rechten en plichten die u als burger heeft jegens de overheid maar ook de rechten en plichten die de overheid jegens u heeft.

Enige voorbeelden

U krijgt met het bestuursrecht te maken wanneer u een subsidie, uitkering of andere tegemoetkoming in de kosten aanvraagt bij een bestuursorgaan en deze wordt niet of niet naar behoren toegewezen. Ook als u een boete heeft gekregen met betrekking tot uw auto, uw afval of het niet betalen van bepaalde verzekeringen dan wel belastingen hoort uw zaak in het bestuursrecht thuis. U heeft ermee te maken als u een vergunning wil hebben om te mogen bouwen of verbouwen, als u een horecagelegenheid exploiteert of als u het niet eens bent met een overheidsbeslissing die genomen is voor een ander maar die nadelig voor u uitpakt.

U kunt in de meeste gevallen bezwaar maken tegen een beslissing waar u het niet mee eens bent. Hierop ontvangt u een ‘beslissing op bezwaar,’ waartegen u in beroep, en eventueel daarna in hoger beroep kunt opkomen. Wij kunnen u hierbij assisteren en van advies voorzien. Indien nodig staan wij u bij in een procedure tegen een beslissing van een overheidsinstantie.

Specialisatie van: