Letselschade kan ontstaan door bijvoorbeeld een medische fout, een verkeersongeval, ongeval op het werk of tijdens sport en spel. Letsel kan u moedwillig zijn toegebracht door een ander. Het uitgangspunt in ons rechtssysteem is dat iedereen zijn eigen schade draagt, tenzij er een aansprakelijke tegenpartij is waarop de schade die hij heeft toegebracht kan worden verhaald.

Zaken waarin u of slachtoffer bent of zaken waarin u aansprakelijk bent gesteld, in beide gevallen kunnen wij u bijstaan.

In letselschadezaken komt er dan een ingeschakelde schade-expert bij u langs om de medische fout, of verkeersongeval of ongeval op het werk te bespreken. Het is belangrijk dat daar een advocaat bij aanwezig is, de schade-expert wordt ingeschakeld door de verzekeraar van de aansprakelijke partij

Medische fout

Wanneer u door toedoen van een arts of andere zorgverlener schade oploopt, kan dit zowel psychisch als lichamelijk grote gevolgen voor u hebben. Er is een gedragscode opgesteld in samenspraak met de Letselschaderaad, de verzekeraars en de beroepsverenigingen van artsen en advocaten waar de zorgverlener zich na een medische fout aan moet houden. Indien u twijfelt of uw schade conform de richtlijnen wordt afgehandeld, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Soms is een fout zo ernstig dat vergoeding van de schade niet voldoende is, in dat geval staan er voor een aantal zorgverleners klachtenprocedures open. Soms is dat intern geregeld in een ziekenhuis of is een beroepsgroep bij een geschillencommissie aangesloten. Als u het het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie of geschillencommissie, neemt u dan tijdig contact op met ons kantoor.

Verkeersongeval

De meeste verkeersdeelnemers in Nederland zijn WA-verzekerd voor schade die zij per ongeluk aan een ander toebrengen. Wanneer u betrokken bent bij een ongeval, dan doet u er verstandig aan zoveel mogelijk gegevens op te nemen van de andere betrokkene(n). Ook de gegevens van getuigen zijn handig wanneer er mogelijk een bewijsprobleem gaat spelen.

Bij een ernstig verkeersongeval zal de politie die gegevens meestal voor u opnemen en kunt u daar het proces-verbaal van opvragen. Indien het een minder ernstige aanrijding betreft zal er echter niet altijd een politieagent aan te pas komen.

Bij gemotoriseerde voertuigen is er sprake van een verplichte WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Mocht u geen kans hebben gezien een kenteken of naam en telefoonnummer te noteren en was het ongeluk veroorzaakt door een gemotoriseerd voertuig, dan kunt u zich nog wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. U kunt zich in zulke gevallen  laten adviseren door een van onze advocaten.

Werk gerelateerd ongeval

Een ongeval dat onder werktijd plaats heeft gevonden, tijdens de uitoefening van uw werk, wordt ook wel een werk gerelateerd ongeval genoemd. De meeste werkgevers in Nederland zullen zich daarvoor verzekerd hebben. Wanneer u een ongeval tijdens het werk heeft gehad, wordt er doorgaans op initiatief van uw werkgever door de verzekeringsmaatschappij contact met u opgenomen. Afhankelijk van de ernst van uw letsel komt er dan een ingeschakelde schade-expert bij u langs om vast te stellen of het ongeval inderdaad in de werksfeer lag en wat uw daaruit volgende schade is. Ook de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever heeft zich te houden aan enkele gedragsregels.

Slachtoffer misdrijf

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en heeft u aan dat misdrijf letselschade overgehouden, dan kunt u zich het beste wenden tot Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland maakt u wegwijs in de procedure bij de rechtbank tegen de verdachte en helpt u met het invullen van de nodige formulieren. Wanneer u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, maar de dader is u onbekend gebleven of uw schade loopt sneller op dan justitie de verdachte vervolgt, dan kunt u een uitkering vragen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Wanneer u in de strafprocedure naar uw mening onvoldoende bent gecompenseerd (doordat u voor een gedeelte niet-ontvankelijk bent verklaard in uw vordering als benadeelde partij) dan kunnen we met u kijken wat uw mogelijkheden zijn. Is er helemaal geen strafzaak gestart en bent u het daar niet mee eens, neem dan ook contact met ons op: doet u dat zo snel mogelijk nadat de officier van justitie u heeft medegedeeld dat de dader (verdachte) niet wordt vervolgd.

Mogelijke uitkeringen

Het Nederlandse uitgangspunt is als gezegd dat een ieder zijn eigen schade draagt.  Om uw schade op een ander te kunnen verhalen moet er een aansprakelijke tegenpartij zijn en bewijs zijn van die aansprakelijkheid, er moet bewijs zijn dat uw schade het gevolg is van het ongeval. Wanneer daaraan is voldaan en de tegenpartij financieel verhaal biedt, dan kunt u uw vermogensschade als gevolg van het letsel alsmede uw smartengeld op de aansprakelijke tegenpartij verhalen. Nederland loopt achter als het aankomt op uitkeringen die worden toegekend op het gebied van smartengeld. De aantoonbare vermogensschade wordt doorgaans wel in zijn geheel vergoed. Het is van belang dat u vanaf het begin af aan de bewijzen van uw schade verzamelt. Maak foto’s van schade en letsel en bewaar bonnen van de aankoop van medicijnen, hulpmiddelen en/of uitgevoerde reparaties.

Wanneer u een eenzijdig ongeval hebt gehad is het verstandig na te gaan of u hiervoor verzekerd bent, veel Nederlanders zijn verzekerd via een zogeheten ongevallenverzekering. Zo krijgt u niet al uw schade vergoed, maar een van te voren vastgesteld bedrag, afhankelijk van uw blijvende letselschade.

020-7792320

Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik in 2010 afgestudeerd. Op 13 maart 2012 ben ik beëdigd als advocaat. Ik ben tot september 2021 werkzaam geweest in de maatschap Wormhoudt Berg Advocaten en vanaf september 2021 ben ik werkzaam in de maatschap Struycken Advocaten. In mijn praktijk houd ik mij bezig met het letselschaderecht, bestuursrecht, aansprakelijkheidskwesties en contractenrecht. Ik sta benadeelde partijen bij van medische fouten, verkeersongevallen en werkgelateerde ongevallen in alle fasen van het proces, dossiervorming, aansprakelijkheidsstelling, schade verhalen, onderhandeling en afwikkeling. Daarnaast voer ik bestuursrechtelijke procedures bij het bestuursorgaan, rechtbank en Raad van State.

Mr. E.R. Boer heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden letselschade, bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen:                                         

  • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
  • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VSAR)
  • Nederlande Orde van Advocaten (NOvA)